Kukkur.ee hindab sõbralikku ja turvalist ühiskonda. Soovime seda jagada kõigi Eestimaal elavate inimestega. Aita meil seda teha.

Anname vähemalt kümnendiku Kukkur.ee veebipoe septembrikuu müügitulust MTÜ Eesti Pagulasabile, sest nemad oskavad abistada ja meie tahame aidata.

Soovitame sul sama teha ning üks viis on osta Kukkur.ee lehelt uus rahakott. Meie anname ostusummast 10% abivajajatele. Iga panus loeb, et elu Eestis paremaks teha.

Leave a Reply

six − four =