Müügitingimused

Papp&Plastik OÜ müügitingimused
 

 1. Üldsätted
  1.1 Papp&Plastik OÜ (registrikood: 12365149; edaspidi Kukkur.ee) müügitingimused on Kukkur.ee ja Kliendi (edaspidi Pooled) vahelise müügilepingu lahutamatuks lisaks www.kukkur.ee veebipoest kaupade ostmisel.
  1.2 Müügileping jõustub tellimuse vormistamisest Kliendi poolt. Lepingu sõlmimisega kinnitab Klient, et tal on olnud piisav võimalus Kukkur.ee müügitingimustega tutvuda, ta on müügitingimustega tutvunud, nende sisust aru saanud ja võtab need täitmiseks.
  1.3 Kukkur.ee’l on õigus ühepoolselt muuta müügitingimusi või kehtestada uued müügitingimused.
  1.4 Müügitingimustes reguleerimata küsimustes lähtuvad Pooled Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatust.
 2. Kukkur.ee tooted ja hinnad
  2.1 Kukkur.ee veebipoes avaldatud tooted on reeglina laos olemas. Kukkur.ee toodete kättesaadavus võib muutuda tehniliste probleemide korral, laoseisu muutudes või muul põhjusel.
  2.2 Kukkur.ee veebipoes avaldatud toodete hinnad sisaldavad käibemaksu Eestis kehtivas määras. Kukkur.ee veebipoes avaldatud toodete hindadele lisandub kauba kättetoimetamise tasu. Kukkur.ee’l on õigus ühepoolselt toodete hindu ette teatamata muuta.
  2.3 Kukkur.ee veebipoes avaldatud toodete fotod on üksnes illustratiivse tähendusega ja toode võib tegelikkuses erineda pildil kujutatust.
  2.4 Kukkur.ee veebipoes avaldatud tootekirjeldusi ei saa käsitada ammendavana ja need võivad sisaldada ebatäpsusi. Kukkur.ee kontrollib regulaarselt veebipoes avaldatud tootekirjelduste tegelikkusele vastavust ja kõrvaldab võimalikud ebatäpsused esimesel võimalusel.
  2.5 Juhul kui toode Kukkur.ee laost puudub ja Kukkur.ee’l ei ole ole võimalik tellimust tavapärase tarneaja jooksul täita, võtab Kukkur.ee Kliendiga ühendust ja pakub välja uue tarneaja. Kui Kukkur.ee uus tarnaeg Kliendile ei sobi, tagastab Kukkur.ee Kliendile toote eest tasutud ostuhinna, sealhulgas postikulud, 30 (kolmekümne) päeva jooksul sellekohase avalduse kättesaamisest arvates.
 3. Tellimuse vormistamine ja tasumine
  3.1 Valige välja soovitud toode või tooted. Toote ostukorvi lisamiseks vajutage lingil “Osta”. Ostukorvi sisu saab vaadata vajutades lingil “Ostukorv”. Ostu vormistamiseks tuleb jätkata vajutades lingil “Mine maksma”. Seejärel täitke kohustuslikud väljad, valige tellimuse kättetoimetamise viis ning kinnitage tellimus vajutades lingil “Kinnita tellimus”. Tellimuse vastuvõtmise kohta saadab Kukkur.ee Kliendi e-posti aaressile tellimuse vastuvõtmise teate. Pärast tellimuse kinnitamist tasuge tellimuse eest pangalingi vahendusel või pangaülekandega Kukkur.ee esitatud arve alusel.
 4. Kliendi kohustused
  4.1 Klient on kohustatud Kukkur.ee veebipoest ostu sooritamisel tasuma Kukkur.ee arve alusel toote eest täieliku ostuhinna ja postikulud. Kukkur.ee toimetab kauba Kliendile kätte pärast ostuhinna täielikku tasumist.
  4.2 Klient kohustub Kukkur.ee veebipoest tellimuse vormistamisel sisestama tellimusvormil nõutud andmed. Kliendi poolt esitatud andmed peavad olema õiged. Klient vastutab tahtliku valeandmete esitamise eest.
  4.3 Kukkur.ee ei vastuta Klienti poolt ebaõigete andmete esitamisest tuleneva kauba mittekättesaamise või muude tagajärgede eest.
 5. Kauba kättetoimetamine
  5.1 Kliendil on Kukkur.ee veebipoes võimalus valida erinevate kauba kättetoimetamise teenuse osutajate vahel. Alates 50 € suuruste tellimuste puhul on kauba kättetoimetamine Kliendile tasuta.
  5.2 Kukkur.ee kaubad toimetatakse Kliendile kätte 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul. Kukkur.ee ei vastuta kauba kättetoimetamise viibimise eest, mis on tingitud Kukkur.ee’st sõltumatutest asjaoludest.
  5.3 Kauba kättetoimetamise aeg hakkab kulgema ostuhinna täielikust laekumisest Kukkur.ee arvelduskontole.
  5.4 Kaubad toimetatakse Kliendile kätte Eesti Vabariigi piires.
 6. Kliendi taganemisõigus
  6.1 Kliendil on õigus 14 (neljateistkümne) päeva jooksul lepingust taganeda. Kliendi taganemisõiguse tähtaeg hakkab kulgema päevast, mil Klient sai kauba kätte.
  6.2 Klient on kohustatud taganemisõiguse kasutamiseks esitama müügitingimuste punktis 6.1 sätestatud tähtaja jooksul taganemisavalduse e-posti aadressile info@kukkur.ee.
  6.3 Kliendi poolsel taganemisõiguse kasutamisel ei tohi kauba pakend olla avatud või kahjustatud. Klient kohustub lepingust taganemisel tagastama kauba viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 (kolmekümne) päeva jooksul.
  6.4 Lepingust taganemise korral tagastab Kukkur.ee Kliendile kauba eest tasutud ostuhinna ja kauba kättetoimetamise kulud 14 (neljateistkümne) päeva jooksul pärast Kliendi poolset kauba tagastamist Kukkur.ee’le. Kaup loetakse Kliendi poolt tagastatuks päeval, mil Kukkur.ee on kauba kätte saanud.
  6.5 Taganemisõiguse kasutamisel kannab kauba tagastamise kulud, sealhulgas postikulud, Klient.
 7. Vastutus
  7.1 Pooled vastutavad lepingu rikkumise eest õigusaktides sätesatud korras. Pooled ei vastuta lepingu mittetäitmise eest, mille on tinginud vääramatu jõud.
 8. Isikuandmete töötlemine
  8.1 Lepingu sõlmimisega annab Klient nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks. Kliendi isikuandmete vastutav töötleja on Kukkur.ee.
  8.2 Kukkur.ee kohustub Kliendi isikuandmete töötlemisel järgima õigusaktides sätestatud nõudeid.
  8.3 Kukkur.ee töötleb Kliendi iskuandmeid lepingu täitmise tagamiseks, teenuse edasiarendamiseks ja Kliendile parama kaubavaliku pakkumiseks.
  8.4 Kukkur.ee poolt registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad eelkõige Kliendi ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg, aadress (maja, tänav, asula või linn, postiindeks, kontaktandmed (telefoninumber, e-posti aadress), sugu, kauba kohaletoimetamise- ja makseviis.
  8.5 Kukkur.ee’l on õigus edastada kauba kohaletoomise teenust pakkuvatele isikutele selliseid Kliendi isikuandmeid, mis on vajalikud kauba kättetoimetamiseks.
  8.6 Kliendil on õigus tema kohta kogutud isikuandmeid kontrollida, muuta, parandada ja nõuda isikuandmete registrist eemaldamist. Klient võib isikuandmete töötlemise kohta antud nõusoleku tagasi võtta. Kliendi poolsel isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu.
  8.7 Klient annab Kukkur.ee’le lepingu sõlmimisega nõusoleku saada müügipakkumisi tingimusel, et Klient on kinnitanud sellise nõusoleku andmist tellimuse vormistamisel vastavas lahtris.
 9. Pretensioonide esitamine ja erimeelsuste lahendamine
  9.1 Kukkur.ee vastutab Kliendile müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni 2 (kahe) aasta jooksul, arvates kauba kättetoimetamisest Kliendile.
  9.2 Kukkur.ee ei vastutada kauba puuduste eest, mis on tingitud kauba mittekorrapärasest kasutamisest või kauba kahjustamisest Kliendi poolt.
  9.3 Kauba lepingutingimustele mittevastavuse korral on Kliendil õigus toode tagastada ja nõuda toote asendamist. Lepingutingimustele mittevastava toote tagastamise ja asendamise kulud kannab Kukkur.ee.
  9.4 Kauba lepingutingimustele mittevastavuse ilmnemisel kohustub Klient esitama pretensiooni e-posti aadressil info@Kukkur.ee. Klient kohustub pretensioonis märkima tellimuse esitaja nime, kontaktandmed, tellimuse registreerimisnumbri ja kirjeldama võimalikult täpselt toote puudust.
  9.5 Kukkur.ee registreerib kõik laekunud pretensioonid ja vastab pretensioonile esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul.
  9.6 Kõik lepingu täitmisest tekkivad erimeelsused lahendatakse Poolte vaheliste läbirääkimiste teel, kokkuleppe mittesaavutamisel Eestis kehtivate õigusaktide alusel Eesti Vabariigi kohtus.